Památky a významné budovy Bousova a okolí

Katalog historických zajímavostí

Barokní kostel byl vystavěn v letech 1759 – 1760. Rozsáhlé rekonstrukce proběhly v roce 1909. Dominantou budovy je barokní centrála elipsovitého půdorysu s velkým čtvercovým presbytářem a s oratořemi. Směrem za presbytářem je hranolová věž...
Architektonicky zajímavá empírová radnice z roku 1861 je spolu s Mariánským sloupem dominantou náměstí v Dolním Bousově. V roce 1859 byla zbořena stará radnice uprostřed náměstí a o dva roky později byla na jižní straně náměstí postavena nová...
Budova fary je barokní dvoupatrová stavba z roku 1754. V devatenáctém století byla přestavovaná po požáru z roku 1861. Na přelomu tisíciletí budovu v dezolátním stavu od církve odkoupilo město a provedlo její generální opravu. Po...
Barokní Mariánský sloup z 18. století stojí uprostřed náměstí T.G.M. v Dolním Bousově obklopen čtyřmi stoletými lípami.
Křížek s datací 1830 je umístěn v areálu kostela sv. Kateřiny, při vstupu do parčíku (dříve hřbitov). Na bohatě zdobeném pískovcovém podstavci se nachází litinový kříž s gloriolou a ukřižovaným Ježíšem Kristem. Římsová hlavice křížku je...
Jedná se o barokní pískovcovou sochu ze sochařské dílny Jelínků v Kosmonosích. Socha je datována 1776. Autorem sochy je Martin Ignác Jelínek.  Socha zobrazeuje sv. Jana Nepomuckého v obvyklém pojetí držícího nakoso kříž s korpusem páně. Na...
Kostel je gotický, upravovaný barokně v roce 1899. Kostelík je zasvěcen apoštolské dvojici sv. Šimona Horlivce a Judy Tadeáše, kteří společně hlásali evangelium v severní Africe a Persii a oba zemřeli mučednickou smrtí. Kostel (někdy je v písemných...
Dolnobousovská základní škola má za sebou již více než stoletou historii. Budova současné ZŠ, na první pohled jednotná, se ve skutečnosti skládá ze dvou různě starých historických budov.  10. dubna 1893 byl položen základní kámen starší školní...
27. května 1928 byl položen základní kámen k nové sokolovně, která pak za 15 měsíců vyrostla podle projektu Josefa Košťáka, vybudována firmou Karla Pokorného z Mladé Boleslavi za 260 000 korun. V den 11. výročí vzniku republiky, 28. října 1929, zde...
Nevelká obec Střehom v závěru údolí Plakánek je vesnickou památkovou zónou středověkého původu. Ve vsi převládá zástavba roubených zemědělských usedlostí s patrovými domy z konce 18. stol. doplněná přízemními roubenými domky chudších vrstev. Coby...
Kříž jako symbol Kristovy smrti, náleží k nejvýznamnějším emblémům křesťanstva. Zde se jedná o kovový kříž na pískovcovém podstavci s korpusem Krista, pod kterým je umístěna lucerna. Medailon na podstavci je nečitelný. Kříž je datován...
V roce 1830 přispěla obec Rohatsko Dolnímu Bousovu na sochu sv. Václava, umístěnou na rozhraní katastrálních území obou obcí. V sedmdesátých letech 20. století byla socha sv. Václava vandaly často poškozována a nakonec shozena. Po několikaletém...
Pískovcová socha svatého Josefa pochází z 19. století a je dominantou malého (Josefského) náměstí v Dolním Bousově. Sv. Josef drží na levé ruce Ježíška. Socha je usazena na vysokém hranolovém podstavci zakončeném zdobenou římsou, který...
Obec leží 2 km jižně od Dolního Bousova. První písemný doklad o panství Vlčí Pole pochází z roku 1318, kdy Sulek z Vlčího Pole byl žalován u soudu Vokem z Rotštejna. V roce 1542 se poprvé hovoří o tvrzi, v roce 1623 je písemně doložen prodej...
Tesaný pískovcový kříž jetelového tvaru stojí na návsi v Ošťovicích. Na podstavci kříže jsou ze tří stran vytesány lidové reliéfy světců. Na čelní straně reliéf Panny Marie Bolestné, na pravé straně reliéf sv. Václava a na levé straně sv. Jana...

Aktuální akce v Dol. Bousově

Počasí
________________________


Sdružení Český rájKontakt

Infocentrum Dolní Bousov Kostelní ul. 141
294 04 Dolní Bousov
Tel. 322 312 001 infocentrum@dolni-bousov.cz